II Keskaja Päevad Viljandi Ordulinnuses

posted in: Määratlemata | 0

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks kingib Bonifatiuse Gild Viljandis keskaegse peo, kust ei puudu keskaja tantsud, laulud, pidusöömingud, narrid ega ka kauplejad ja palverändurid.

Bonifatiuse Gild korraldab 13.–14. juulil Viljandi Ordulinnuses Keskaja Päevad, mis taaselustavad selle ajastu laulude, tantsude, meistrite, käsitööliste, pidusöömingute, näitemängude, kauplejate ja palverändurite kaudu.

Keskaeg hõlmas nii meie kui Soome ajaloost märkimisväärse aja ja see on see jätnud sügava jälje meie kultuurilukku.

Keskaja turule oodatakse 50 kauplejat, kes pakuvad käsitööd ning head toitu. Püsti on pandud nii soontemudija, kristalli-, nõia- kui ka käejoontekoda. Inimesi veavad hobuvankrid, rahvast lõbustavad narrid, legende räägivad palverändurid, laval astuvad üles muusikud koos tulevärgiga, kõrtsis pakutakse ehtsaid keskaegseid roogasid ja toimub ka tõeline pidusööming.

Ootame kõiki osalejaid, kaasa arvatud kauplejaid ja külalisi, tulema kohale keskaegses rõivastuses. Pidu tuleb nii vahva, et osalejaid on juba oodata nii keskaegselt Liivimaalt kui Österlandist!

Keskaja Päevad Viljandi Ordulinnuses, mis 2018. aastal kannavad nime “Keskajapidu üle kogu Liivimaa ja Österlandi” on esitatud EV100 kingituseks. Lähemalt saab lugeda siit: https://www.ev100.ee/et/keskajapidu-ule-kogu-liivimaa-ja-osterlandi

Soodsa hinnaga sissepääsupileteid saab osta kohapealt.
Kuni 12- aastastele lastele ja keskaegse riietusega sisenejatele on sissepääs tasuta!
——————————————————————————————
To celebrate Estonian 100. anniversary, Bonifatius Guild will organise a Medieval Party in Viljandi as a present, where you can experience Medieval dances, songs, feasts, fools, merchants and pilgrims.

Bonifatius Guild will organise the Medieval Days on 13.–14. July in Viljandi Order Castle. The celebration will revive the era through songs, dances, masters, craftsmen, feasts, shows, merchants and pilgrims.

The Medieval times covered a significant period of our as well as Finish history, and it has greatly influenced our cultural history.

We are waiting for 50 merchants to the fair, who can offer crafts and good food; we have established chambers for a vein kneader, a crystal expert, a witch and a hand line reader. People can ride with horse carts; the crowd will be amused by fools; pilgrims will tell tales, musicians will perform with fireworks on the stage, in the tavern authentic Medieval dishes will be offered, and there will be a true lords’ feast.

We hope all participants including the merchants and visitors to come in Medieval clothing. The party will be so terrific that the participants will come from Medieval Livonia as well as Österland!

The Medieval Days in Viljandi Order Castle in 2018 is named as “A Medieval Feast in all over Livonia and Österland” and has been submitted as a gift for Estonia 100. For more information: https://www.ev100.ee/et/keskajapidu-ule-kogu-liivimaa-ja-osterlandi

Low-cost tickets can be purchased on the premises. The entrance is free for children up to 12 and people with Medieval clothes!

Comments are closed.