PÄRANDUSPIDU JA PARANDUSFESTIVAL

TERE TULEMAST
PÄRANDUSPEOLE OSALEMA!

Info eksponendile

Pärandilinn Viljandi tähistab Tartu 2024 kultuuripealinna aastat 1.-5. oktoobrini toimuva rahvusvahelise Viljandi pärandusfestivaliga, mis ühendab pärandkultuuri, hariduse ja kestlikkuse. Festival koosneb konverentsist, meistriklassidest, kunstiprojektidest ja laiale avalikkusele suunatud harivast ja meelelahutuslikust päranduspeost (4.-5. oktoober).
Viljandi spordihoones, Pärimusmuusika Aidas ja selle ümbruses toimuva päranduspeo eesmärgiks on tutvustada laiemale publikule Eesti vaimse pärandi parimaid palasid ja innustada kasutama pärandis leiduvaid teadmisi, oskuseid ja praktikaid meie tänaste probleemide lahendamisel. Päranduspeo südameks on pärandoskuste ja vaimse kultuuripärandi nähtuste esitlusele pühendatud näituse- ja messiala Viljandi spordihoones, Pärimusmuusika Aidas ja seda ümbritseval alal. Päranduspeoga samal ajal toimub Viljandi Parandusfestival ja Pärimusmuusika Lõikuspidu.

Päranduspidu Viljandi spordihoones ja Vabaduse platsil on avatud:

4. oktoobril kell 11 – 18

5. oktoobril kell 10 – 17

Enne registreerimisvormi täitmist vaata kindlasti läbi need punktid:

֍ Siit leiad Osalemise tingimused eksponendile.
֍ Kui oled toiduga kaupleja, siis peab Sul olema esitatud majandustegevusteate vorm.


Registreeri eksponendiks  Vaimse kultuuripärandi nähtuse esindaja
  Pärimusmuusik
  Käsitööline
  Koolitaja/haridusasutus
  Muuseum
  Pärandtoitude pakkuja
  Pärandiga seotud teenuse/toote pakkuja
  Parandaja
  Muu pärandkultuuri esindaja


  Soovin osaleda päranduspeo näituse- ja messialal Viljandi spordihoone suures saalis (esitlused, messipinnad, müügipinnad, õpitoad, demonstratsioonid, toitlustus, lavaprogramm jne)

  Soovin osaleda päranduspeo näituse- ja messialal Viljandi spordihoone fuajees (näitused, pärandtoiduga kauplejad, väiksemad esitluspinnad)

  Soovin osaleda parandusfestivalil Viljandi Spordihoone väikeses saalis

  Soovin osaleda meistriklasside läbiviijana

  Soovin pakkuda TASULIST töötuba

  Soovin pakkuda TASUTA töötuba

  Minu töötuba sobib ainult lastele

  Minu töötuba sobib nii lastele kui täiskasvanutele

  Minu töötuba sobib ainult täiskasvanutele

  Soovin müüa tooteid/teenuseid (tasuline ekspositsioonipind, 40 eurot/2 päeva)

  Soovin osaleda pärandtoidu pakkujana (tasuline ekspositsioonipind, 100 eurot/2 päeva)

  Soovin osaleda konverentsil esinejana

  Soovin osaleda välipinnal Vabaduse platsil

  Soovin päranduspeo näituse- ja messiala laval esineda (täpsusta lisainfo lahtris)  JahEi


  JahEi


  JahEi

  Nõustun Viljandi Pärandusfestivali päranduspeo näituse- ja messialaosalemistingimustega.

  Nõustun, et minu esitatud teavet kasutatakse üksnes Viljandi Pärandusfestivali korraldamise eesmärgil.

  Nõustun, et tühistamisest tuleb teavitada kirjalikult hiljemalt 31. augustiks 2024. Pärast seda kuupäeva osalemistasu ei tagastata.

  Kinnitan, et kogu esitatud teave on tõene ja täpne.

  Pärast registreerimisvormi esitamist vaadatakse teie avaldus läbi ja võetakse vajadusel ühendust lisainformatsiooni saamiseks.

  Palun kontrollige, et kõik andmed on korrektselt täidetud ning vajutage seejärel "Saada avaldus" nuppu.

  ● Registreerimine päranduspeo osalejaks on avatud ajavahemikus 26.03 - 10.05.2024.

  ● Hindamine: Kõiki saabunud avaldusi hinnatakse perioodil 13.05 kuni 31.05.2024.

  ● Osalejate kinnitamine: Kõikidele kandidaatidele edastatakse teave nende osalemise
  kinnitamise või tagasilükkamise kohta hiljemalt 20.06.2024.

  Suur tänu teie panuse eest pärandkultuuri väärtustamisel ja tutvustamisel!